Foto's

7.1.0
Sinterklaas

Video's en fotos van 100 jaar Sinterklaas

Alle rechten voorbehouden.

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs- en databankrechten, ten aanzien van deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij de website-eigenaar en / of de respectievelijke eigenaren die dit materiaal voor dit doel beschikbaar hebben gesteld.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, is het zonder bronvermelding en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de website-eigenaar en / of eigenaren overnemen en vermenigvuldigen van (delen van) pagina's, de getoonde foto's en getoonde documenten, op deze website niet toegestaan.