Activiteiten

7.1.0

Subsidie Aanvraag

Achtse Belangen heeft de mogelijkheid om initiatieven financieel te ondersteunen vanuit de Gemeentelijke subsidieregeling gebiedsgericht werken voor niet actiegebieden of vanuit de contributie ontvangsten van de vereniging Achtse Belangen.

Aanvragen moeten worden getoetst op enkele richtlijnen. Zie ook gemeenteblad 2014-63

De hoofdcriteria :

 • Leefbaarheidsactiviteiten: activiteiten voor het behoud en verbetering van de leefbaarheid in Acht.
 • Toegankelijk voor alle Achtenaren

Overige criteria:

 • Een zodanige boekhouding voeren dat op basis daarvan een deugdelijke verantwoording kan worden afgelegd.
 • De met subsidie aangeschafte materialen staan en blijven ter beschikking voor andere initiatieven.
 • Eventuele extra eisen gesteld door de Gemeente Eindhoven aan gesubsidieerde activiteiten. Denk aan de verschijningsvorm van de assistent van St.-Nicolaas
 • Aanvragen die voor dezelfde activiteit gebruik kunnen maken van een andere regeling moeten worden afgewezen.

Men moet achteraf, maar tijdig in verband met de verantwoording richting de subsidiegevers, aan te tonen dat de activiteit heeft plaatsgevonden in overeenstemming met de subsidieverlening.

Dus:

 • Een kort verslag van de activiteit.
 • Bewijsstukken om aannemelijk te maken dat de activiteit is uitgevoerd (foto's, krantenknipsel of deelnemerslijst)
 • Een schatting van het aantal deelnemers.

Als daarom gevraagd wordt een financieel verslag met alle uitgaven, waar mogelijk per rubriek en alle inkomsten waar mogelijk per rubriek.

Verder dient medewerking gegeven te worden aan besprekingen achteraf over de behaalde resultaten en hoe deze bereikt zijn.

Om in aanmerking te komen dient een aanvraag formulier te worden ingevuld en met bijlages te worden voorzien. Door het verzenden van een aanvraag formulier accepteert men bovenstaande richtlijnen. Deze aanvragen worden door de Dorpsraad beoordeeld.

2018-01-14 aanvraagformulier subsidie achtse belangen

 

2018: ondersteuning voor:
 • Nieuwjaars receptie,
 • Dorpsraad vergaderingen,
 • Informatie avond: als het even niet meer lukt voor 60+,
 • Kijk op Acht,
 • Dodenherdenking,
 • Jeu de boules op koningsdag,
 • Carnaval,
 • Verkiezingen Nieuwe Dorpsraad,
 • Buurtpreventie,
 • Dorpskwis,
 • Kerstmarkt. incl rimpelrollers een extra activiteit bij de kerstmarkt voor ouderen in een rolstoel
 • De renovatie van de kiosk
2017: ondersteuning voor
 • Nieuwjaarsreceptie,
 • Dorpsraad vergaderingen,
 • Kijk op Acht,
 • Dodenherdenking,
 • Jeu de boules op Koningsdag,
 • Carnaval,
 • Boerenbruiloft,
 • Dorpskwis,
 • Kermis,
 • Buurtpreventie,
 • Kerstmarkt, incl rimpelrollers
 • Bijhouden van de bloembakken naast de pomp,
 • Voer voor de dierenweide.

En de oprichting van de onafhankelijke stichting Vrienden van de dierenweide.

2016: ondersteuning voor:
 • Nieuwjaars receptie,
 • Dorpsraad vergaderingen,
 • Kijk op Acht,
 • Dodenherdenking,
 • Dorpsquiz,
 • Carnevalsoptocht,
 • Mispelhoefloop,
 • Jeu de boules op koningsdag,
 • Kermis,
 • Kerstmarkt,
 • Dierenwei,
 • Speelweide aan de Leistraat,
 • Sinterklaas, B
 • uurtpreventie
 • Bijhouden van de bloembakken naast de pomp
2015: ondersteuning voor:
 • Nieuwjaars receptie,
 • Dorpsraad vergaderingen,
 • Kijk op Acht,
 • Dodenherdenking,
 • Herdenking MH17,
 • Dorpsquiz,
 • Mispelhoefloop,
 • Jeu de boules op koningsdag,
 • Kerstmarkt,
 • Dierenwei,
 • Buurtpreventie,
 • Bijhouden van de bloembakken naast de pomp.
2014: ondersteuning voor:
 • Nieuwjaars receptie,
 • Dorpsraad vergaderingen,
 • Verkiezing nieuwe Dorpsraad,
 • Kijk op Acht,
 • Achtse Maten,
 • Dodenherdenking,
 • Mispelhoefloop,
 • Website www.acht.nl,
 • Dorpsquiz,
 • Kerstmarkt,
 • Dierenwei
 • Bijhouden van de bloembakken naast de pomp.

En wat te denken over de activiteiten om de hoogspannings leiding onder de grond te krijgen, het openbare vervoer, de ratten overlast en de activiteiten rond Sorgsaam Acht.